Счетоводни услуги по интернет

Он-лайн счетоводни услуги

Открий новите възможности в бизнеса!

 Новите технологии позволяват да управляваш твоето счетоводство от всяка едно точка на света! Да изпратите данни , да получите справки и документи -вече не е необходимо да посещавате счетоводната кантора!

В съвременния бизнес скоростта е залог за успеха!

Мобилността -твоята и на твоите служители ще стане твое допълнително конкурентно преимущество!

Счетоводна кантора в София  Ви очаква !

Обадете се веднага , защо да губите време и пари!

Възползвайте се от изгодното абонаментно счетоводно обслужване!

Не плащате нищо допълнително в края на годината!

ОТДАЛЕЧЕНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

КАК РАБОТИ ОН ЛАЙН СЧЕТОВОДСТВОТО?

 Нашият опит показвал,че стандартното водене на счетоводната отчетност в София е една от най-обременителните части от управлението на една  компания,поради това, с годините ние отработихме процес на отдалечено счетоводно обслужване във вид, който би Ви отнемал възможно най-малко време и енергия. Фактически,цялото Ваше участие в този процес се свежда до две  действия:

 1.Предаване на първичната документация.

2.Получаване на отчет за извършената счетоводна работа по определен от Вас ред.

Счетоводни услуги он-лайн-предимства:

Благодарение на дългогодишния опит в   счетоводното обслужване на фирми в София, а също така и на използването на най-съвременните технологии, нашата счетоводна кантора се явява един от лидерите на пазара предоставящи счетоводни услуги в София както за местни така и за чуждестранни клиенти.

Счетоводната ни кантора има следните главни преимущества:

 • Използване на интернет за водене на отдалечено счетоводство, осигуряващо достъп на клиентите да счетоводните справки,счетоводните документи чрез интернет в режим 7 дни в седмицата.
 • Пълен спектър от счетоводни услуги, от начисляване на работните заплати до подаване на осигурителни и данъчни декларации в НАП и НОИ - нашите клиенти не е  нужно да се безпокоят за местните нюанси на воденето на счетоводната отчетност.
 • Счетоводни консултации - нашите професионалнисчетоводители са винаги готови да отговорят на вашите въпроси и да дадат полезни съвети

Цена на счетоводните услуги в София

Стойността на нашите счетоводни услуги по интертет зависи от количеството на служителите във фирмата и ежемесечното количество на обработваните първични счетоводни документи. Този подход към ценообразуването на счетоводните услуги се явява най-прозрачен за  клиентите и позволява точно да се прогнозират  разходите за водене на счетоводството. Възползвайте се да изпратите запитване в нашата контактна форма за да получите цена за счетоводното обслужване на Вашата фирма. 

Ако нито едно от нашите стандартни предложения за цена на счетоводните услуги не е подходящо за Вас,нашата счетоводна кантора е  готова да разработи за Вас индивидуална тарифа с необходимите счетоводни услуги.


КАЛКУЛАТОР НА СЧЕТОВОДНИТЕ УСЛУГИ

Стойността на счетоводното обслужване включва в себе си следните счетоводни услуги:

 • Начисляване на работни заплати и осигурителни вноски за служителите.
 • Обработка на фактури за продажби и покупки.
 • Съставяне на дневници за продажби и покупки и декларация по ДДС.
 • Прием, обработка и анализ на първична  документация, а също и съставяне на обобщени справки.
 • Ежемесечна подготовка и подаване на осигурителни декларации, декларация по ДДС.
 • Счетоводно отчитане на ДМА и амортизации.
 • Постоянна възможност за получаване на информация и справки.
 • Изцяло безплатни консултации по текущи въпроси на счетоводната отчетност.
 • Осчетоводяване на банкови извлечения.

Допълнителни счетоводни услуги

При необходимост за клиентите предоставяме допълнителни счетоводни услуги:

 • Отчет intrastat
 • Корекция на отчети
 • ВОП и ВОД,внос -износ,осчетоводяване на митнически декларации
 • Допълнителни счетоводни  консултации 
 • Подготовка на писма, заявления и други документи за държавни и други институции
 • Участие и предоставяне на необходимата информация в ходеа на проверки от НАП,НОИ,ИТ

ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Цените за подаване на годишния финасов отчет,подаването на годишната данъчна декларация,подаване на годишен отчет за НСИ обикновено са доста високи,но за нашите клиенти избрали счетоводни услуги на абонамент всички те са напълно БЕЗПЛАТНИ!