Счетоводни услуги София

Счетоводни услуги за фирми в София

Счетоводни услуги на абонамент

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В СОФИЯ/СЧЕТОВОДНА КАНТОРА В СОФИЯ/СЧЕТОВОДИТЕЛ ВСОФИЯ/ОБАДЕТЕ СЕ 0883721515/ПИШЕТЕ НИ cantora_sofia@abv.bg

Счетоводни услуги от счетоводна кантора в София  - абонаментно счетоводно обслужване за юридически лица. Какво ще получите избирайки счетоводни услуги от нашата счетоводна кантора:

Счетоводни услуги от екип от счетоводители,които обслужват вашата фирма по интернет.

Счетоводни услуги -винаги знаете към кого да се обърнете при всеки счетоводен казус.

Абонаментно счетоводно обслужване-в пъти по -евтино от счетоводител на щат.

 Счетоводни услуги от счетоводна кантора в София-

много спестено време , което да вложите в бизнеса си!

 

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ за ФИРМИ в София

Счетоводна кантора в София предлага:

- избор на подходящо данъчно облагане /за новорегистрирани фирми/

- помощ при разбирането и анализа на финансовите отчети

-понятно ще отговорим на всички счетоводни въпроси

-ще създадем счетоводна отчетност своевременно и без грешки

-ще бъдем винаги във връзка с нашите клиенти

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Счетоводна кантора в София предлага пълен набор от ТРЗ услуги включени във вашето абонаментно счетоводно обслужване:

-назначаване и прекратяване на договорите  на работници и служители

-подаване на уведомление в НАП

-изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения

-обработка и подаване в НОИ на болнични листове и декларации за обезщетения за отглеждане на малко дете.

-изготвяне на служебни бележки,удостоверения и др.

-изготвяне на УП2 и УП3 за служителите

-начисляване на работни заплати

-изготвяне на ведомости за работни заплати

-изготвяне и изпращане платежни нареждания за осигуровки и данъци

-изготвяне и изпращане на платежни нареждания за СОЛ 

-изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ-КАЧЕСТВЕНИ И В СРОК

 Счетоводни услуги в София-качествени счетоводни услуги винаги в срок. Снижете разходите на Вашия бизнес със счетоводни услуги от счетоводна кантора в София! Екип от професионални счетоводители предлага пълен комплект от счетоводни услуги в София на приемливи цени! Предлагаме счетоводни услуги за малкия и среден бизнес имаме опит с големи компании подлежащи на независим одит.Изготвяне на ДДС декларации, социално и здравно осигуряване, ТРЗ -услуги,осчетоводяване на първични счетоводни документи,изготвяне на трудови договори,ведомости за работни заплати и платежни нареждания. Безплатно годишно приключване:изготвяне на отчети за НСИ и ТР , съставяне на годишна данъчна декларация!

Счетоводни услуги от счетоводна кантора "Финанс конто" защо?

Защо да изберете счетоводни услуги от счетоводна кантора "Финанс конто":

Получавате  пълен комплект счетоводни услуги-спестявате заплати и осигуровки на щатни счетоводители!

Подготовка и предаване на всички необходими документи и декларации винаги в срок!

Опит в предоставянето на счетоводни услуги на фирми от различни сфери на бизнеса!

Не мислите какво ще се случи докато Вашия щатен счетоводител е в отпуск и болничен!

Имате въпроси относно счетоводните услуги? Позвънете:0885924338