Счетоводни услуги

Счетоводни услуги за фирми

Счетоводни услуги на абонамент

Счетоводни услуги от счетоводна кантора в София  - абонаментно счетоводно обслужване за юридически лица. Какво ще получите избирайки счетоводни услуги от нашата счетоводна кантора:

Счетоводни услуги от екип от счетоводители,които обслужват вашата фирма по интернет.

Счетоводни услуги -винаги знаете към кого да се обърнете при всеки счетоводен казус.

Абонаментно счетоводно обслужване-в пъти по -евтино от счетоводител на щат.

 Счетоводни услуги от счетоводна кантора в София-

много спестено време , което да вложите в бизнеса си!

 

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Счетоводна кантора в София предлага:

- избор на подходящо данъчно облагане /за новорегистрирани фирми/

- помощ при разбирането и анализа на финансовите отчети

-понятно ще отговорим на всички счетоводни въпроси

-ще създадем счетоводна отчетност своевременно и без грешки

-ще бъдем винаги във връзка с нашите клиенти

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Счетоводна кантора в София предлага пълен набор от ТРЗ услуги включени във вашето абонаментно счетоводно обслужване:

-назначаване и прекратяване на договорите  на работници и служители

-подаване на уведомление в НАП

-изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения

-обработка и подаване в НОИ на болнични листове и декларации за обезщетения за отглеждане на малко дете.

-изготвяне на служебни бележки,удостоверения и др.

-изготвяне на УП2 и УП3 за служителите

-начисляване на работни заплати

-изготвяне на ведомости за работни заплати

-изготвяне и изпращане платежни нареждания за осигуровки и данъци

-изготвяне и изпращане на платежни нареждания за СОЛ 

-изготвяне и подаване на декларации обр.1 и обр.6