СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ

Счетоводни услуги за фирми и физически лица.

Счетоводни услуги за фирми регистрирани по ДДС.

Счетоводни услуги за фирми нерегистрирани по ДДС.

Счетоводни услуги на абонамент.

Счетоводни услуги за електронни магазини.

Счетоводни услуги за фирми от ЕС. 

УСЛУГИ  СОФИЯ-СЧЕТОВОДНИ,КОНСУЛТАЦИИ, ОСИГУРИТЕЛНИ,ДАНЪЧНИ,ТЪРГОВСКО-ПРАВНИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В СОФИЯ НА АБОНАМЕНТ са счетоводни услуги за фирми включващи целия спектър от счетоводно обслужване за юридически лица.

АБОНАМЕНТЪТ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В СОФИЯ ВКЛЮЧВА :

Осчетоводяване на първични счетоводни документи.

Следене на оборот за регистрация по ДДС.

Регистрация по ДДС.

Изготвяне на дневници за покупки и продажби и Справка-декларация по ДДС.

Изготвяне и подаване на справки по чл.55 и чл. 73 от ЗЗДФЛ

Счетоводно приключване -ежемесечно.

Осчетоводяване на банкови сметки.

ТРЗ и личен състав.

Годишно счетоводно приключване :съставяне и подаване на отчети в НСИ,ТР.

Съставяне и подаване в НАП на годишна данъчна декларация.

 

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ ПО ДДС

СОФИЯ СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СОФИЯ I ОТ СЧЕТОВОДНА КАНТОРА В СОФИЯ

АБОНАМЕНТ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ ПО ДДС

СЧЕТОВОДНИ-УСЛУГИ-СОФИЯ