СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОНЛАЙН

 

Бизнесът днес съвсем не прилича на този, от преди пет години.      Новите технологии дават възможности да се работи в нетрадиционни сфери. Една от тези области е модния бизнес в интернет.

Все повече компании и частни предприемачи предлагат на своите клеинти виртуална търговия. Тези търговци нямат физически офис и нямат персонал. Виртуалният счетоводител е идеалното решение за тях.

Няма принципно значение какво ще продавате, важното е да не губите време за изучаване на тънкостите на счетоводното отчитане. Всеки специалист е добър в своята област. Спокойно се занимавайте със своите продажби,маркетинг и търсене на клиенти.А документите доверете на професионален счетоводител,предоставящ он-лайн счетоводни услуги.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ БЕЗ ДА НАПУСКАШ СВОЯ ОФИС

Практически  няма такива задачи,които да не може да възложите на счетоводител по интернет.Грамотният счетоводител не е задължително да се намира в офиса, а вие да му плащате заплата.Документооборотът в този случай е икономичен и оперативен. При това виртуалният счетоводител може не по-лошо от реален главен счетоводител да води счетоводната отчетност, склада,ТРЗ,да изготвя ДДС –декларации.

Сега, когато интернет –технологиите имат неограничени възможности и съществено променят структурата на бизнеса, необходимостта от наемането на щатни служители намалява, а счетоводните услуги могат да се изпълняват в цялост от счетоводител –онлайн.